Personal docent i investigador

Joaquín Bautista-Valhondo

Joaquín Bautista Valhondo (Barcelona 1959), Enginyer Industrial (1983) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - especialitat Tècniques Energètiques. Investigador predoctoral (1984) del Govern de França, a la Division d'Eploitation des Reacteurs Prototypes et Experimentaux du Centre d'Études Nucléaires de Grenoble (CENG-CEA). Doctor Enginyer Industrial (1993) per la UPC, amb Premi Extraordinari de Doctorat en Enginyeria Industrial (1995). Funcionari de Carrera dels Cossos docents universitaris a l'Àrea 650 (Organització d'Empreses): Professor Titular d'Escola Universitària (1990), Professor Titular d'Universitat (1994) i Catedràtic d'Universitat (2002) - destinat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC. Investigador Afiliat a l'European Centre for Soft Computing (2007-2016). Director Acadèmic (2005) de la Càtedra Nissan Motor Ibérica d'Innovació en Automoció de la UPC. Membre de comitès assessors en comissions i agències de qualitat universitària: CNEAI, ANEP, CONAI+D, ANECA, AQU, ACPUA, ACSUG, ACSUCyL. Avaluació positiva de l'activitat investigadora pel Govern d'Espanya (CNEAI) en 5 sexennis consecutius (1985-2014). Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors (2014) a la Secció 5a: Ciències Tecnològiques. JBV

Rocío Alfaro-Pozo

Rocío Alfaro-Pozo és Enginyera Tècnica Industrial, especialitzada en Electrònica Industrial, per la UIB (2007), Enginyera en Organització Industrial (2010) i Doctora en Administració i Direcció d'Empreses (2015) per la UPC. Abans de la seva incorporació a la universitat com a docent i investigadora, va treballar com a inspectora d'instal·lacions elèctriques. En 2010, va donar un canvi a la seva carrera professional i va treballar com a professora associada i personal qualificat de suport a la recerca a la UPC. Actualment compagina l'activitat docent en UPC i EAE amb l'activitat de Responsable de Qualitat d'EAE Business School Barcelona. La seva activitat investigadora se centra principalment a l'àrea d'operacions productives i logístiques, concretament en seqüenciació i equilibrat de càrregues en línies de muntatge. Ha participat en diversos projectes finançats pel Pla Nacional de R+D+i del Govern d'Espanya i ha publicat en diversos congressos i revistes. En relació a les seves tasques docents, ha participat en assignatures com a Organització Industrial, Direcció d'Operacions, Models i Eines de decisió, Mètodes Quantitatius d'Organització Industrial, Disseny de Sistemes Productius i Logístics, Matemàtiques i Gestió de Projectes. RAP

Rubén Rami-Rivas

Rubén Rami Rivas és Enginyer Tècnic Industrial (branca Mecànica i Construcció de Maquinària) i màster en Enginyeria i Gestió Industrial d'Automoció per l'UPC. Ha participat en projectes de col·laboració entre aquesta universitat i el Centre CIM. Treballa a Nissan des de l'any 1989 fins a l'actualitat, on ha exercit les funcions de training, formació i coordinació de nous projectes en Control de Producció (Europa i el Japó); responsable del desenvolupament de components i industrialització en proveïdors; líder de projectes en Enginyeria de Producció, Qualitat, Control de Producció, Fabricació, Compres, Disseny i Finances; responsable de l'activitat V-up de les plantes de Nissan a Espanya, actuant en el llançament de 2 nous vehicles en la planta d'Àvila; i, responsable del departament de Gestió de Canvis de Producció. És V-Pilot -black belt six sigma- i V-Expert -màster black belt six sigma- per Nissan. És professor associat del DOE - ETSEIB - UPC.

Mariona Vilà-Bonilla

Mariona Vilà-Bonilla es Ingeniera Química por la UPC y Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la misma universidad. Trabajó como profesora ayudante en el Departamento de Organización de Empresas de la UPC (EUETIB) durante 5 años, donde impartía docencia sobre Organización de la Producción. En el 2015 realizó una estadía como profesora visitante en la Universidad Adolfo Ibáñez (Viña del Mar, Chile). Actualmente, trabaja en la EAE Business School, en el Departamento Académico, donde es responsable de los Programas de Excelencia Académica, y donde imparte docencia sobre Organización y Administración de Empresas. Su labor investigadora se centra en el estudio de problemas de optimización combinatoria y diseño de líneas de montaje. Ha publicado en revistas científicas como European Journal of Operational Research, International Journal of Production Research y Computers & Operations Research. También ha presentado sus trabajos en diversos congresos internacionales, incluyendo el CMS (Computational Management Science), IFORS (International Federation of Operational Research Societies) y el ECCO (European Chapter on Combinatorial Optimization). MVB

Gema Calleja-Sanz

Gema Calleja és Professora a temps complet en el Departament Acadèmic d’EAE Business School, Doctora en Administració i Direcció d’Empreses i Enginyera d’Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desde 2010 és Professora Associada del Departament d’ Organización d’Empreses de la UPC, on imparteix assignatures a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en les disciplines d’emprenedoria i mètodes quantitatius. A l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) realitza la seva activitat de recerca en el camp de les operacions productives, més concretament, en la sequenciació i balanceig de línees de muntatge. En el sector privat compta amb més de 7 anys d’experiència com a Enginyera d’Organització Industrial en empreses dels sectors construcció i automoció. GCS

María Rocío de la Torre

María Rocío de la Torre és llicenciada en Enginyeria Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, ​​Universitat Tècnica de Catalunya (UPC) des de 2011, i doctora en Administració i direcció d'empreses per la UPC des de 2015. La seva tesi doctoral es va centrar en la planificació estratègica de la capacitat en universitats públiques. Treballat com a professora ajudant a la UPC des de 2011 fins a 2016, impartint classes sobre temes relacionats amb l'organització industrial. A partir d'agost de 2016, exerceix tasques de docència a temps parcial a la UPC. A més, col·labora com a docent amb diverses escoles de negocis. En particular, col·labora amb l'Escola de Negocis EUNCET (Terrassa), ensenyant estadística; amb IEBS Business School (Barcelona), com a docent en el Màster en i-supply chain management i logística internacional; i amb l'escola de negocis ESADE (Universitat Ramón Llull), on ensenya estrategía en les operacions. Les seves activitats de recerca se centren en el desenvolupament i l'aplicació de mètodes d'optimització per resoldre problemes de planificació estratègica en organitzacions intensives en coneixement, especialment en l'àmbit universitari. A més, participa en activitats de recerca sobre el disseny de cadenes de subministrament.· RdT

Jordi Fortuny-Santos

Jordi Fortuny-Santos és professor agregat d’ organització de la producció a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, amb docència en assignatures de grau i de màster. És doctor per la Universitat de Lleida i enginyer tècnic elèctric i enginyer industrial (especialitat Organització) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Els seus interessos de recerca abasten una munió d’aspectes amb els quals les empreses es troben cada dia com ara l’organització de la producció, els costos, la qualitat o la sostenibilitat, especialment en entorns lean manufacturing. Els seus treballs s’han publicat a revistes internacionals com Industrial Management and Data Systems, Computers and Industrial Engineering o Journal of Cleaner Production i també en revistes espanyoles com Dirección y Organización o Dyna. Una part de la recerca va dedicada també a la millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge. JFS

Carla Vintró-Sánchez

Carla Vintró-Sánchez és Doctora en Recursos Naturals i Medi ambient, Enginyera en Organització Industrial i Enginyera Tècnica Industrial Mecànica per la UPC, i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la UB. Treballa com a professora associada a la UPC, i com a professora col·laboradora a la EAE Business School, a la Universitat de la Catalunya Central i a la Universitat Oberta de Catalunya, impartint docència de gestió d'empresa i de sistemes de qualitat, medi ambient, seguretat i responsabilitat social corporativa. La seva investigació està principalment centrada en la gestió de sistemes de responsabilitat social corporativa i en sistemes productius i logístics. Ha publicat en revistes científiques com la Computers and Industrial Engineering o la Journal of Cleaner Production, i ha participat en diversos congressos científics nacionals i internacionals. CVSInvestigadors Col·laboradors

Francisco Herrera-Triguero

Francisco Herrera Triguero. Catedràtic d'Universitat. Cap del Grup de Recerca SCI2S (Soft Computing and Intelligent Information Systems). Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la ETS de Ingenierias Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, E-18071 Granada, Spain. Àrees d'interès: Knowledge extraction based on evolutionary learning, Genetic fuzzy systems, Data Mining, Data preparation, Subgroup discovery, Computing With Words and Decision Making, Bibliometrics, Real Coding Genetic Algorithms, Memetic Algorithms. FHT

Óscar Cordón-García

Oscar Cordó, Catedràtic de la Universitat de Granada i Assessor Científic de l'European Centre for Soft Computing (Mieres, Astúries), on va ser Investigador Principal entre 2006 i 2011. Doctor en Informàtica, fundador del Centre d'Ensenyaments Virtuals (CEVUG) (2001) i Premi del Consell Social a la Trajectòria de Joves Investigadors (2004) d'aquesta Universitat. Premi Outstanding Early Career Award atorgat per la IEEE Computational Intelligence Society en la seva primera edició (2011) i Premi IFSA Award for Outstanding Applications of Fuzzy Technology (2011). Ha publicat uns 300 articles científics sobre algorismes evolutius i metaheurísticas, lògica fuzzy, i les seves aplicacions (incloent un llibre d'investigació sobre genetic fuzzy systems i 76 articles en revistes JCR-SCI), dirigit 15 tesis, participat en 35 projectes i contractes d'investigació (coordinant 21 d'ells), i co-editat 9 nombres especials en revistes internacionals i 3 llibres d'investigació. A data d'Octubre de 2013, les seves publicacions havien rebut 2271 cites al Web of Knowledge (índex h=24) i 7442 en Google Scholar (índex h=38), estant inclòs entre el 1% dels investigadors més citats al món. Ha participat en el Comitè Editorial de 14 revistes internacionals i és revisor de més de 30. OCG

Manuel Chica-Serrano

Manuel Chica posseeix l'enginyeria tècnica i enginyeria superior en Informàtica per la Universitat de Jaén (2004 y 2006, respectivament), un Màster en Soft Computing i Sistemes Intel·ligents (2009) i el títol de Doctor amb distinció cum laude per la Universitat de Granada en 2011. Actualment ocupa la posició d'investigador associat en l'European Centre for Soft Computing on treballa des de 2012 i dirigeix la investigació de tècniques basades en intel·ligència computational per resoldre problemes reals. Anteriorment va estar treballant per Inspiralia durant gairebé 4 anys com a responsable del grup de sistemes intel·ligents per a projectes del FP7 de PIMES. En la seva carrera investigadora ha aplicat metaheurístiques mono i multiobjetiu, mineria de dades i aprenentatge automàtic, lògica difusa, multiclassificació i processament d'imatges. El seu conjunt d'aplicacions reals és divers dins de l'enginyeria i el món empresarial: exemples són l'equilibrat de línies de muntatge, dispositius per al sector de la salut, màrqueting, energia i enginyeria agroalimentària. És co-inventor d'una patent per a un llit mèdic automàtic articulat per a la cura de pacients amb mobilitat reducidad. Aquesta patent està registrada en la UE i EUA i en explotació per una empresa privada. A més, ha publicat diversos articles en revistes JCR (la majoria en el primer cuartil) i capítols de llibre. És coautor de contribucions a congressos internacionals i nacionals. Ha participat en 14 projectes de R+D des de 2007, sent l'investigador principal en 8 d'ells. Entre els projectes liderats per Manuel Chica podem trobar projectes del FP7 europeu i contractes privats d'investigació. Ha realitzat diverses estades d'investigació, una d'elles en Apple Computer (Irlanda, 2007) i una altra com a investigador visitant post-doctoral a la Universitat d'Auckland (Nova Zealanda, 2012). MChS

Damas-Arroyo

Sergio Damas Arroyo va néixer a Granada, el 1972. Es va llicenciar i va doctorar en Informàtica a la Universitat de Granada el 1995 i el 2003, respectivament. On ha estat professor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics des de 1995. El 2006, la Universitat de Granada li va concedir una excedència per treballar en l'European Centre for Soft Computing. El 2007 va aconseguir la seva habilitació nacional. El Dr. Dames compta amb nombroses publicacions internacionals de l'àmbit del soft computing, reconeixement de patrons, processament d'imatges, visió per ordinador, etc. Ha participat en diversos projectes finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència i la Universitat de Granada. És membre de l'"Associació Europea de Lògica Difusa (EUSFLAT)", del grup "Soft Computing in Image Processing (SCIP)" així com del grup d'investigació a "Soft Computing i Sistemes d'Informació Intel·ligents" de la Junta d'Andalusia. També és revisor d'articles de prestigioses revistes internacionals. El seu interès se centra ara en el camp del soft computing, en particular en temes relacionats amb la computació evolutiva, lògica difusa, metaheurístiques, i la seva aplicació en problemes de registrat d'imatges, imatge mèdica, d'antropologia forense, logística, balanceig de línies de muntatge, etc. SDA

Ignacio Moya Señas

Ignacio Moya és Enginyer en Informàtica (2012) per la Universitat Complutense de Madrid, on també va completar el Màster en Recerca en Informàtica (2013). Després de treballar uns mesos com a ajudant de recerca a la UCM, en 2014 es va traslladar a Astúries per incorporar-se a l'European Centre for Soft Computing com a investigador predoctoral, on va romandre fins al cessament del centre. Des 2015 estudia la seva tesi doctoral a la Universitat de Granada, sota la direcció de Manuel Chica i la tutela d'Óscar Cordón. El seu treball en recerca se centra en modelatge basat en agents i simulació social, incloent també altres temes com l'optimització amb metaheurístiques.

José M. Peña

Prof. José M. Peña és professor de la Universitat Politècnica de Madrid i sotsdirector científic del Centre de Supercomputación CeSViMa-UPM. És doctorat en Informàtica per la UPM. El professor Peña ha desenvolupat la seva carrera professional en el camp d'alt rendiment per a anàlisi de dades i modelatge així com en soft computing (mineria de dades i optimització heurística) amb una aplicació intensiva a diversos dominis científics i d'enginyeria: bioinformática, neurociencia, aeronàutica, logística i economia. Compta amb més de 15 anys d'experiència en la investigació recolzats per la participació en més de 20 projectes nacionals i internacionals, dels quals 5 liderats per ell. És membre de la Intelligent Data Analysis (ANADA) Council i editor associat de diverses revistes. En 2006, se li va concedir el Premi al Millor Jove d'Investigador (menor de 35 anys) per part de la FGUPM. Ha publicat més de 100 contribucions científiques (en revistes internacionals i conferències). JMP

Luis Onieva-Giménez

Luis Onieva Giménez és Catedràtic d'Universitat d'Organització d'Empreses (650), Dr. Enginyer Industrial per l'US, President de l'Associació per al Desenvolupament de l'Enginyeria d'Organització (ADINGOR) i responsable del grup d'investigació Enginyeria d'Organització (TEP-127) del Pla Andalús d'Investigació i Director de la Càtedra Corporació MP. Àrees d'interès: Organització de la producció, investigació operativa, logística, transport, sistemes d'ajuda a la presa de decisions, gestió d'empreses de serveis i transport vertical. Ha estat Vicerector de Transferència Tecnològica de la Universitat de Sevilla, Director General de la Fundació d'Investigació de l'US, Director del Departament d'Organització Industrial i Gestió d'Empreses de l'US, Director del Programa de Doctorat Enginyeria d'Organització, guardonat amb la Menció de Qualitat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat, Director Gerent de l'Associació d'Investigació i Cooperació Industrial d'Andalusia (A.I.C.I.A.) i Secretari de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Sevilla. És investigador responsable d'un gran nombre de projectes de I+D+I finançats per entitats públiques (Comissió Europea, Pla Nacional de I+D+I i Junta d'Andalusia) i privades. Ha publicat nombrosos llibres i articles a prestigioses revistes nacionals i internacionals. Ha estat organitzador i responsable de diversos màsters, cursos d'expert i assignatures relacionades amb l'Enginyeria d'Organització. Ha realitzat nombroses avaluacions per a l'ANEP, ANECA, AGAE, Ministeris, etc. LOG

Pablo Cortés-Achead

Pablo Cortés és Catedràtic d'Universitat d'Organització d'empreses i doctor enginyer industrial per la Universitat de Sevilla. Les seves àrees d'interès són la Intel·ligència computacional i la Investigació Operativa amb aplicació als sectors de transport i logística, xarxes de telecomunicació i transport vertical. És autor de diferents articles en revistes científiques (JCR) com: Applied Soft Computing, Computers & Operations Research, Interfícies, International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing, Journal of the Operational Research Society, International Journal of Production Research, Simulation, Simulation Modelling Practice and Theory, Information Sciences i European Journal of Operational Research, entre unes altres. Ha estat editor convidat de diverses revistes com International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing o Journal on Computational Science. Ha estat Investigador Principal en 4 projectes del Pla Nacional de R+D, així com de nombrosos projectes de transferència de tecnologia finançats per les iniciatives PROFIT, AVANZA o CENIT. També ha dirigit més de 14 contractes d'investigació amb diferents empreses. Així mateix dispossa de quatre patents amb extensió PCT llicenciades a companyies privades. També, és avaluador de l'ANEP, del Pla d'Investigació de Castella i Lleó, del Pla d'Investigació de Galícia i del Programa Marco de la Comissió Europea (FP7). Actualment és Director de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació de la Universitat de Sevilla. PCA

Jesús Muñuzuri-Sanz

Jesús Muñuzuri Sanz és Dr. Enginyer Industrial per l'Escola Superior d'Enginyers de la Universitat de Sevilla i Professor Titular d'Universitat en el mateix centre, dins del grup d'investigació "Enginyeria d'Organització" TEP-127. És a més membre de l'Associació per al Desenvolupament de l'Enginyeria d'Organització (ADINGOR), i membre fundador del Centre per a la Promoció de la Logística a Andalusia (CPLA). Ha realitzat estances d'investigació a les Universitats de Delft (Holanda) i Lyón (França), i ha estat l'expert nacional espanyol en la Xarxa Europea Bestufs de Logística Urbana. El professor Muñuzuri ha participat en nombrosos projectes de finançament públic a nivell europeu, nacional i autonòmic. Entre ells destaquen projectes del IV, V i VI Programa Marc de la Unió Europea i projectes de les convocatòries Interreg Medocc i ERA-Star, a més de projectes del Pla Nacional de I+D, projectes d'Excel·lència de la Junta d'Andalusia i projectes finançats pel Ministeri de Foment a través del Cedex. Igualment ha col·laborat en múltiples projectes de transferència de tecnologia, i impartit diversos cursos i màsters oficials. Els seus treballs estan centrats en el camp del transport i la logística, amb especial atenció al transport urbà i a la intermodalitat en el transport de mercaderies, en l'avaluació de polítiques i preferències i en l'aplicació de mètodes quantitatius a problemes d'enginyeria d'organització. En l'àmbit científic, és coautor de dues patents internacionals i autor de nombroses publicacions en revistes científiques internacionals, a més de llibres i capítols de llibres i ponències en congressos nacionals i internacionals.

José Guadix-Martín

José Guadix Martín és Professor Titular d'Universitat d'Organització d'Empreses i doctor Enginyer Industrial l'any 2004. Ha participat en nombrosos projectes del Pla Nacional d'I + D + I i ha estat investigador principal en diversos projectes de transferència de coneixement finançats en competitivitat per entitats públiques. També ha dirigit contractes de transferència tecnològica amb diferents empreses. Així mateix és inventor de quatre patents amb extensió PCT llicenciades a companyies privades. Ha participat com a investigador en projectes del V, VI i VII Programa Marc de la Comissió Europea. Actualment té en vigor dos sexennis d'investigació. Ha escrit set llibres docents i d'investigació, així com a tutor de tres tesis doctorals. Actualment és director general de Transferència del Coneixement, director general de la Fundació d'Investigació de la Universitat de Sevilla i coordinador del Campus d'Excel·lència Internacional Andalusia TECH. Anteriorment va ocupar els càrrecs de vicerector de Transferència Tecnològica des d'Octubre de 2015 a febrer de 2016, director del Secretariat de Transferència de Coneixement i Emprenedoria de la Universitat de Sevilla entre juny de 2014 i octubre de 2015, director general adjunt de la Fundació d'Investigació de la Universitat de Sevilla entre gener de 2014 i setembre de 2014 i Coordinador de la Càtedra MP de la Universitat de Sevilla, des de 2006. És membre de la Junta Directiva de l'Associació per al Desenvolupament de l'Enginyeria d'Organització, ADINGOR. Les seves àrees d'interès en matèria d'investigació són el transport, l'enginyeria d'organització i la prevenció de riscos laborals. És autor de més d'una trentena d'articles en revistes científiques (JCR), destacant en els últims anys a Journal of Business Research, Service Industries Journal, Journal of Bio-Inspired Computation, International Journal of Industrial Ergonomics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Cities, entre d'altres.

Francisco Javier Llovera-Sáez

Javier Llovera Saez. Llicenciat i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Arquitecte Tècnic. Sociòleg. Catedràtic d'Universitat Emèrit d'Organització d'empreses. Director de quatre tesis doctorals defensades en el període 2009 al 2013. Participa com a investigador col·laborador en projectes finançats pel Pla Nacional de R+D+i (Referència MICINN, DPI2010-16759 PROTHIUS-III, periode 2010-2013). Director del Màster en Direcció de Construcció (UPC i Universitat Peruana de Ciències). Col·laborador permanent dels periòdics "El País" i "El Periódico de Catalunya" a càrrec de la secció de responsabilitats professionals.

Sara María Llovera-Laborda

Sara María Llovera Laborda. Llicenciada en Dret per la UB i Doctora en Direcció i administració d'empreses per la UPC. Màster en Direcció i Organització d'empreses per la UPC. Postgrau en Pràctica Jurídica per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Professora Associada i Ajudant a l'Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona des de l'any 2004 al 2011. Tècnica Superior d'Investigació des de l'any 2011 al 2012 a la UPC. Investigadora col·laboradora en projectes finançats pel Pla Nacional de R+D+i, sent el Doctor Joaquín Bautista Valhondo investigador principal. Ha presentat comunicacions i ponències en diversos Congressos i és membre del Comitè Científic de la "Revista d'empresa Familiar" editada per la Universitat de Màlaga i el Banc de Santander. Actualment, és Tècnica Superior d’Investigció adscrita al grup d’investigació Organització de la Producció i de l’Empresa (OPE) aprobat per la UPC i reconegut per la Gneralitat de Catalunya, i és advocada en el Gabinet Jordi Fernández.

Miguel De Aguilera-Moyano

Miguel d'Aguilera Moyano és doctor en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid (1983). Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Universitat de Màlaga (des de 1995). Compta amb 5 trams d'investigació (sexennis) . En la UMA ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat, entre els quals destaquen la seva condició de Degà de la seva Facultat de Ciències de la Comunicació (1996-2002) i de Director General de Comunicació i Informació (2004- 2011). Titular de la Càtedra Internacional UNESCO de Comunicació (universitats de Lió i Grenoble) en 2006. Faculty (Visiting Researcher) en el Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat de San José ?Califòrnia- (2003). Secretari General del Comitè d'Investigació sobre Comunicació, Coneixement i Cultura de l'Associació Internacional de Sociologia (1990-94). Ha investigat, donat conferències, cursos i seminaris, assessorat o col·laborat de diverses maneres amb nombroses universitats espanyoles, europees, americanes i africanes. Autor de més de 80 publicacions entre llibres i capítols de llibre, monografies i articles (amb editorials i revistes d'Alemanya, Regne Unit, Itàlia, França, Camerun, Burkina Faso, Estats Units, Mèxic, Brasil i Àustria, a més de les espanyoles). La seva investigació s'especialitza, en general, en la cultura popular i en els seus usuaris (sobretot, els joves), abastant diversos fenòmens (en particular, els videojocs, la música i, en general, els nous mitjans i la innovació audiovisual). Quant a la investigació aplicada, també s'especialitza en la comunicació corporativa i en la comunicació de moda.MdAM

Rafael Santamaría-Aquilué

Rafael Santamaría Aquilué, Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pública de Navarra. Les seves principals àrees d'interès són els mercats i actius financers. Els resultats de la seva investigació s'han publicat en revistes com el Journal of Business Finance and Accounting, Journal of Futures Markets, European Journal of Operational Research, Quantitative Finance, International Review of Economics and Finance, Empirical Economics, International Business Review, Journal of Financial Service Research, Accounting and Finance, Emerging Markets, Finance and Trade, Technovation, Journal of Behavioral Finance, Applied Economics, Applied Financial Economics, The Service Industries Journal, Management Research, Journal of Asset Management, entre unes altres. Ha obtingut el Premi d'Investigació Universitat-Caixa Navarresa 2006 de les Àrees de Ciències Humanes i Socials, Jurídiques i Econòmiques al conjunt de la trajectòria investigadora, així com el Premi Universitat/BBV d'investigació 2000 en la modalitat de Jove Investigador a l'àrea de Ciències Humanes i Socials.

Eloisa Carbonell-Porras

Catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Jaén, amb quatre sexennis d'investigació reconeguts. Anteriorment, Professora a la Universitat de Còrdova i la Universitat Complutense de Madrid. És autora de les monografies Règim Jurídic-administratiu del transport interurbà per carretera; Els òrgans col·legiats (organització, funcionament, procediment i règim jurídic dels seus actes); Agències i procediment administratiu a Estats Units d'Amèrica, (amb J.L. Muga); i, Els transports urbans, (amb T. Cano). Ha dirigit les obres El Dret públic i el transport a les ciutats: renovació i noves perspectives de la mobilitat urbana, (amb T.Cano); i, Reforma estatutària i règim local (amb L.Cosculluela). Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i capítols en llibres col·lectius sobre temes relatius a l'organització administrativa en general i el règim local en particular, així com sobre el Dret dels transports terrestres. Ha dirigit diversos projectes interuniversitaris d'I +D + i del Pla Nacional d'Investigació. És Investigadora Principal del Projecte del Pla Nacional de R+D+i Els interessos col·lectius: representació i defensa davant l'Administració i els Tribunals. Les altres legitimacions (ref. DER2011-26080). Ha realitzat estades d'investigació a les Universitats d'Harvard a Estats Units i París I (Pantheon-Sorbona) a França. És membre de l'Institut de Dret Públic de Barcelona, membre de l'Institut de Dret Local de la Universitat Autònoma de Madrid, membre dels consells de redacció de la Revista General de Dret Administratiu i de l'Anuari de Dret Municipal, membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu. Directora del Departament de Dret Públic de la Universitat de Jaén. Avaluadora externa de les revistes més prestigioses de Dret administratiu i de l'ANECA, ANEP i autonòmiques.

Mercedes Pardo-Buendía

Mercedes Pardo Buendía. Professora i investigadora de Sociologia del Canvi Climàtic i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Carlos III de Madrid, UC3M. Dra. en Sociologia (UCM) i Master en Gestió Ambiental del Desenvolupament (CIFCA). Ha estat investigadora associada en la University of Califòrnia, Berkeley, i professora visitant en la Universität Bremen. Entre les seves responsabilitats institucionals actuals estan: Representant nacional de l'European Alliance of Global Change Research Programmes. Ha tingut diverses responsabilitats institucionals acadèmiques, entre les quals destaquen: Presidenta del Comitè Español d'Investigació en el Canvi Mediambiental Global (CEICAG); Secretària del Comitè Español de l'International Human Dimensions Programme (IHDP); Vicepresidenta del Grup d'investigació de Sociologia i Medi ambient de la International Sociological Association; Degana del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Sociologia i Ciències Polítiques de Navarra; Federació Espanyola de Sociologia: Responsable del Grup d'investigació de Sociologia i Medi ambient. Ha realitzat 61 investigacions en matèria de Sociologia i el Medi ambient. Ha escrit llibres acadèmics i articles científics i de divulgació sobre Sociologia del Medi ambient, Canvi Climàtic, Educació Ambiental, Energia, Agenda Local 21.