Presentació

El sector de l'automoció requereix una gran capacitat d'adaptació. Atenent, en part, a aquests requeriments, la càtedra de Organització Industrial - PROTHIUS neix amb l'objectiu de potenciar l'actividad investigadora i docent en aspectes relacionats amb la gestió de recursos humans i tecnològics, en el marc de projectes d'investigació amb repercusió directa en l'entorn social.

Entre les activitats del grup figuren

  • Realitzar projectes entre professionals de la industria e investigadors de la Universitat.
  • Donar suport a estudiants per realitzar treballs, projectes finals de carrera i tesis doctorals.
  • Participar en la activitat docent en totes les seves dimensions.
  • Organitzar events destinats a la difusió de coneixements del sector.


Dr. Joaquín Bautista Valhondo